Boomkwekerijen
van Meerten bv

Asortyment O nas

Drzewa kontenerowe

Co roku w doniczkach sadzimy 15.000 drzew w rozmiarze od 8-10 do 14-16cm poczπwszy od drzew ozdobnych, formowanych do wielopiennych. Drzewa starsze sπ w rozmiarach od 10-12 do 25-30cm. Korzyúci uprawiania drzew w pojemnikach to to, iø nie ma chorÛb gleby i drzewa mogπ byÊ sadzone o kaødej porze roku. Do sadzenia drzew uøywamy toreb doniczkowych 50 i 70 litrowych. Torba w porÛwnaniu z twardπ doniczkπ rÛøni sie tym, øe nie uszkoadza drzew podczas transportu. Drzewa rosnπ w tej samej torbie doniczkowej maxymalnie 2 lata poniewaø korzenie siÍ szybko rozrastajπ.

200+ Typy
20.000+ Na stanie